Christ's Hope

Ontdek onze
organisatie

Wat doen wij?

Wij bieden hulp in Afrika

Afrika telt miljoenen weeskinderen. Kinderen waarvan de ouders overleden zijn door allerlei ziektes, die door gebrek aan medische voorzieningen niet behandeld werden. Kinderen die door hun ouders vaak verstoten werden omdat ze niet gewenst zijn of omdat hun ouders de mogelijkheid niet meer hebben om voor hen te zorgen. Deze kinderen leven vaak in mensonwaardige omstandigheden en missen de broodnodige fysieke, psychische en sociale zorg. Zij hebben geen enkel vooruitzicht op een betere toekomst. Christ’s Hope zet zich in om deze kinderen weer hoop geven en het vooruitzicht op een betere toekomt.

Welke kinderen selecteren we?
Wij richten ons op de meest kwetsbare kinderen. Deze kinderen leven in extreme armoede. Zij krijgen niet de liefde, de scholing, de zorg en ondersteuning die ze als kind nodig hebben. Zij leven in constant gevaar van verwaarlozing en ernstig misbruik. Kinderen die zonder hulp helemaal geen toekomst hebben. Deze kinderen willen we helpen. Ze worden geselecteerd in samenspraak met de lokale gemeenschap, de school en de kerk.

De criteria die we hanteren om een kind te selecteren voor het programma zijn:

 • Weeskinderen
 • In extreme armoede
 • Verwaarloosd
 • In gevaar van seksueel, emotioneel en / of fysiek misbruik
 • Geen of beperkte toegang tot school
 • Geen medische zorg
 • Onvoldoende voedsel
 • In de leeftijd van 4 – 9 jaar

Wat doen wij?

Zorgpunten

We bieden onze hulp in een zorgpunt. Een zorgpunt is een domein (gebouw met speelterrein) dat door Christ’s Hope beheerd wordt. Hierbij bieden wij intensieve zorg aan meer dan 1500 kinderen. We vinden het belangrijk aan te sluiten bij de huidige leefomgeving zodat kinderen bij hun familie (oma, tante, …) kunnen blijven wonen. Van elk kind wordt een persoonlijk dossier opgesteld en elk kind wordt sociaal, emotioneel, lichamelijk (algemene gezondheid), geestelijk, en vooral met veel liefde opgevolgd.

Een zorgpunt is altijd gelegen in de buurt waar kinderen wonen en naar school gaan, zodat het voor hen gemakkelijk is hier naartoe te komen. Ons programma vindt plaats in zo’n zorgpunt en bestaat uit vier kerngebieden.

Kergebieden

Persoonlijke ontwikkeling

 • persoonlijke mentor
 • sociale en emotionele begeleiding
 • sport en spel

Onderwijs

 • toegang tot de lokale school
 • huiswerkbegeleiding
 • les in gezondheid & hygiëne
 • creatieve Bijbelles
 • Genesis Design (lessen over huwelijk en sexualiteit)

Zorg

 • toegang tot medische zorg
 • dagelijks een warme maaltijd

Leefomgeving

 • huisbezoeken
 • training van ouder(s)/verzorger(s)
 • schoolbezoeken
 • samenwerking met de lokale kerk
Wat doen wij?

Resultaten

Met ons programma willen wij de vicieuze cirkel van armoede, ziekte en gebroken gezinnen doorbreken. Dit is niet alleen een verandering voor het kind zelf, maar het verandert ook de familie en de omgeving. Ze worden voorbereid om de negatieve spiraal waarin ze leven te doorbreken en om nadien op eigen benen te kunnen staan waarbij zij zelf weer een toegevoegde waarde kunnen betekenen voor hun omgeving. Binnen Christ’s Hope noemen we dat “Cycle Breakers”.

De kinderen uit ons programma :

 • leren God kennen
 • blijven gezond
 • hebben een goede vervolgopleiding
 • zijn sociaal vaardig en ontwikkeld
 • hebben grote kans op werk en een inkomen
 • hebben een gezond zelfbeeld
 • kunnen stabiele relaties uitbouwen
 • leven in een verbeterde thuissituatie
 • zijn een voorbeeld voor hun omgeving (Cycle Breakers)

Wat doen wij?

Waar zijn we actief?

Christ’s Hope werft fondsen in 7 westerse landen (België, Nederland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Canada en de USA) en is actief is 7 Afrikaanse landen (Oeganda, Tanzania, Kenia, Democratische Republiek Congo, Namibië, Zuid-Afrika en eSwatini, het voormalige Swaziland). Christ’s Hope heeft 26 carepoints in deze landen waar ruim 1500 kinderen dagelijks het programma volgen.